Ogłoszenie o dialogu technicznym

wtorek, 09.04.2019 06:55

Energa Kogeneracja Sp. z o.o. ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest modernizacja elektrociepłowni w Elblągu, ul. Elektryczna 20A.

Celem dialogu technicznego jest uzyskanie informacji, które mogłyby służyć do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, spacyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy planowanego przedsięwzięcia, dotyczącego budowy silników gazowych oraz rezerwowo-szczytowej kotłowni olejowo-gazowej w elektrociepłowni Elbląg, ul. Elektryczna 20A, dla pokrycia zapotrzebowania na ciepło miejskiej sieci ciepłowniczej.

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego

Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym