Ogłoszenie o dialogu technicznym

wtorek, 09.04.2019 07:20

Energa Kogeneracja Sp. z o.o. ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest modernizacja elektrociepłowni w Kaliszu, ul. Torowa 115.

Celem dialogu technicznego jest uzyskanie informacji, które mogłyby służyć do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy planowanego przedsięwzięcia, dotyczącego budowy dwóch silników gazowych o mocy ok. 9,7 MWe/ 9,5 MWt każdy oraz rezerwowo-szczytowej kotłowni olejowo-gazowej z dwoma kotłami o mocy ok. 20 MWt każdy w elektrociepłowni w Kaliszu, ul. Torowa 115, która będzie kolejnym etapem rozbudowy istniejącego źródła ciepła.

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego

Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym