AKTUALIZACJA - KOMUNIKAT - Awaria sieci w Elektrociepłowni w Żychlinie w związku z panującymi dużymi mrozami

sobota, 06.02.2021 11:45

Awaria na terenie osiedla Traugutta Zachód w Żychlinie została usunięta, przywrócono dostawy ciepła do wszystkich budynków.

Energa Kogeneracja (EKO) informuje, że w związku z awarią przyłącza ciepłowniczego na terenie osiedla Traugutta Zachód w Żychlinie doszło do chwilowych ograniczeń dostaw ciepła.

Obecnie służby serwisowe przywróciły dostarczanie ciepłej wody do większości odbiorców na wskazanym terenie. Odłączony pozostaje jedynie blok pod adresem Traugutta Zachód 26. EKO dąży do jak najszybszego przywrócenia dostaw ciepła również w tym budynku.