Plac zabaw dla dzieci w parku Modrzewie

piątek, 18.03.2011 14:01

W parku Modrzewie powstanie nowoczesny plac zabaw dla dzieci. Inicjatorem przedsięwzięcia była ENERGA Kogeneracja. 100 tysięcy złotych na jego budowę przekazała ENERGA SA.

W maju ubiegłego roku ENERGA Kogeneracja zwróciła się z propozycją do władz miasta, dotycząca współpracy w zupełnie nowatorskim dla Spółki przedsięwzięciu skierowanym do elblążan. Inicjatywa, dotyczyła zagospodarowania terenów parku Modrzewie w Elblągu. Nie wybiegając zbyt daleko wybrano miejsce będące w bezpośrednim sąsiedztwie Spółki. Park Modrzewie to teren z bardzo dużym potencjałem do wykorzystania na potrzeby wypoczynku i rekreacji mieszkańców. Wstępna wizja zagospodarowania tego obszaru obejmowała m.in. rewitalizację istniejącego placu zabaw dla dzieci.

Z radością przyjęliśmy informację o tym, że najmłodsi elblążanie będą mogli cieszyć się zabawą na nowoczesnych i bezpiecznych urządzeniach nowego placu zabaw w parku Modrzewie już w czerwcu br.  Łączny koszt projektu to 200 tysięcy złotych.