Rusza budowa bloku

środa, 30.03.2011 12:26

25 marca 2011 roku w Elblągu podpisano dwie umowy na realizację inwestycji budowy bloku energetycznego opalanego biomasą w ENERGA Kogeneracja.

 

Generalnym wykonawcą bloku energetycznego został Mostostal Warszawa SA. Przedstawiciele spółek podpisali umowę w sprawie realizacji inwestycji, której oddanie do użytku nastąpi w grudniu 2012 roku.  Kontrakt z generalnym realizatorem inwestycji podpisany został w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na budowę bloku energetycznego opalanego biomasą o mocy 20 MWe w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu. Przetarg wygrała spółka Mostostal Warszawa. 
Zgodnie z umową, plac budowy zostanie przekazany generalnemu wykonawcy jeszcze tej wiosny. Obecnie dobiegają końca prace mające na celu przygotowanie terenu pod budowę. Według szczegółowego harmonogramu przedstawionego przez Mostostal Warszawa S.A., blok zostanie oddany do użytku w grudniu 2012 roku.

Funkcję Inżyniera Kontraktu pełnić będzie spółka Energotechnika Energorozruch z Gliwic, która w imieniu ENERGA Kogeneracja ma za zadanie zapewnienie prawidłowości realizacji kontraktu.

Blok będzie produkował w skojarzeniu „zieloną” energię elektryczną oraz ciepło na potrzeby mieszkańców  Elbląga. Instalacja wyposażona będzie między innymi w kocioł parowy z rusztem o wydajności 90 ton pary na godzinę, turbogenerator o mocy 25 MWe, oraz wymiennik ciepłowniczy o mocy 30MWt. Planowana roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie około 165 000 MWh oraz 796 000 GJ ciepła. Natomiast zużycie biomasy będzie kształtowało się na poziomie 135 000 ton rocznie.

Inwestycja pozwoli spółce zwiększyć własne moce wytwórcze, zyskać status odnawialnego źródła energii oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery o ok. 155 tys. ton rocznie. Realizacja budowy nowego bloku będzie mieć pozytywny wpływ nie tylko na spółkę i środowisko, ale również na rozwój Elbląga oraz regionu, znacząco poprawiając bezpieczeństwo energetyczne miasta. Spalając biomasę w postaci pelet ze słomy tworzy się popyt na słomę jako surowca służącego do ich produkcji. Oznacza to wzrost aktywności gospodarczej w regionie oraz stwarza się możliwość powstania nowych miejsc pracy w zakładach produkujących pelety na potrzeby nowego bloku energetycznego w województwie warmińsko-mazurskim i województwach do niego przyległych.galeria