Podpisano umowę na realizację układu współspalania biomasy

czwartek, 02.06.2011 07:35

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. podpisała umowę z firmą ECOENERGIA Sp. z o.o. z Warszawy na wykonanie instalacji współspalania biomasy w dwóch istniejących kotłach parowych w elektrociepłowni w Elblągu.

 

Układ współspalania biomasy zainstalowany będzie na dwóch kotłach typu OP-130 (nr 5 i 6). Każdy z kotłów wyposażony zostanie w cztery palniki biomasowe o wysokiej koncentracji. Pneumatyczny system podawania biomasy do spalania będzie wspólny dla obu kotłów. Układ będzie pracował 8000 godzin rocznie przy zakładanej mocy 36 MWt, przy naprzemiennej pracy kotłów. Taka konfiguracja pracy urządzeń przyczyni się z jednej strony do maksymalizacji produkcji „zielonej” energii, z drugiej zaś umożliwi bieżące przeglądy kotłów parowych.

Zastosowanie biomasy, jako paliwa dodatkowego w procesie produkcji energii elektrycznej przyczyni sie do uzyskania wymiernego efektu w postaci zmniejszenia emisji CO2 o ok. 107.000 t/rok. Ponadto wykonanie i eksploatacja instalacji współspalania spowoduje zmniejszenie emisji tlenków siarki o ok. 500 t/rok oraz odpadów paleniskowych o ok. 4000 t/rok. Dzięki realizacji tej inwestycji produkowana będzie także „zielona” energia elektryczna w ilości ok. 55.000 MWh/rok.

 Instalacja współspalania biomasy