Wykonano fundamenty poziomu „0” nowego bloku na biomasę

czwartek, 22.12.2011 09:23

Zakończono prace związane z wykonaniem fundamentów i poziomu „0” dla bloku biomasowego.

Na zdjęciu od lewej : Jacek Garbol - Wiceprezes Zarządu ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., Robert Nowacki - Dyrektor Kontraktu (Mostostal Warszawa S.A.) oraz Piotr Janeczko - Kierownik Zespołu ds. Budowy Bloku Biomasowego (ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.)
W dniu 22 grudnia b.r. uroczyście zakończono prace związane z wykonaniem fundamentów i poziomu „0” dla wszystkich obiektów bloku biomasowego - Budynku Głównego, w skład którego wchodzą następujące obiekty; maszynownia, bunkrownia, kotłownia z odżużlaniem, budynek usług elektrycznych. Wykonano również fundamenty pod pozostałe obiekty tj. stanowisko transformatora blokowego, elektrofiltr, wentylator spalin, rozdzielnię elektryczną, zbiornik redukcyjny popiołu, komin, obiekty gospodarki biomasą, w tym trzy silosy na biomasę oraz pompowni oleju rozpałkowego ze zbiornikiem.

Wszystkie fundamenty poszczególnych obiektów bloku biomasowego wymagały ze względu na trudne warunki gruntowe posadowienia na prefabrykowanych palach żelbetowych o długościach od 6 do 15 metrów. Wbitych zostało 835 pali o łącznej długości 7 km. Do wykonania fundamentów zużyto 274 tony stali zbrojeniowej oraz ponad 2.200 m3 betonu konstrukcyjnego.

Uzyskanie przez beton wykorzystany do wybudowania fundamentów właściwej wytrzymałości potrwa około cztery tygodnie. W połowie lutego przyszłego roku planuje się rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem konstrukcji nośnej kotła.

Równolegle trwają prace nad prefabrykacją podstawowych elementów instalacji, w tym kotła, turbiny i układu rozładunku biomasy.
Wybudowany został również pierwszy obiekt kubaturowy nowego bloku biomasowego - pompownia oleju rozpałkowego z rozdzielnią elektryczną. Obecnie na obiekcie tym trwają prace instalacyjne.

Tym samym, po kilku miesiącach od rozpoczęcia prac inwestycyjnych wszystkie zadania związane z budową nowego bloku energetycznego w Elblągu przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem.Poziom "0"
Fundamenty pod przyszłe budynki magazynów biomasowych, maszynownię, kotłownię, komin i stanowisko transformatora oraz zdjęcie budynku gospodarki olejowej.