Budowa bloku BB20p - montaż walczaka i turbiny

czwartek, 02.08.2012 10:14

16 lipca br. odbyła się uroczystość związana z realizacją istotnych kroków milowych inwestycji pn. „Budowa bloku energetycznego opalanego biomasą”.

Zamontowany został jeden z najważniejszych elementów walczak „serce” kotła, który mierzy 15 m długości, ma średnicę 1,5 m i waży 24 ton. Zakończony również został montaż turbiny parowej z przekładnią o łącznym ciężarze 118 ton. Wraz z turbiną zainstalowano podstawowe elementy maszynowni – generator o mocy 25 MW (o wadze 50 ton), który zamieni pracę wykonywaną przez turbinę na prąd oraz kondensator (o wadze 48 ton).

Łączny ciężar zainstalowanych elementów to około 240 ton. Ich montaż wymagał specjalnie przystosowanych maszyn, m.in. dźwigu TC-2800 mogącego podnieść aż 700 ton. Urządzenia  trafiły do Elbląga z różnych zakątków Europy. Turbina została wyprodukowana w Czechach, kondensator w Hiszpanii, generator w Holandii, a przekładnia we Francji.

Budowa bloku energetycznego opalonego biomasą, to wiodąca inwestycja Spółki, która rozpoczęła się w ubiegłym roku a poprzez swój wymiar proekologiczny, w przyszłości będzie miała przełożenie na poprawę warunków życia regionu, bowiem blok będzie produkował w skojarzeniu „zieloną” energię elektryczną i ciepło na potrzeby mieszkańców Elbląga oraz parę technologiczną na potrzeby sąsiadującego ze Spółką Browaru. Inwestycja pozwoli Spółce zwiększyć ilość „zielonej energii” oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery o około 120 tys. ton rocznie.

Inwestycja przyczyni do zaktywizowania gospodarki regionu. Spalanie biomasy wygeneruje popyt na słomę jako surowca służącego do produkcji pellet, a to oznacza rynek zbytu i dodatkowe źródło dochodu dla rolników. To także nowe wpływy do budżetu miasta z tytułu podatków oraz możliwość powstania nowych miejsc pracy w zakładach produkujących pellety w województwie warmińsko-mazurskim i województwach do niego przyległych.

Projekt jest jednym z przedsięwzięć realizowanych w ramach strategii Grupy ENERGA na lata 2009-2015 zakładającej osiągnięcie pozycji lidera w budowie rozproszonych, w szczególności odnawialnych, źródeł wytwarzania energii. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii Grupa zamierza spełnić najbardziej restrykcyjne wymogi związane z ochroną środowiska.BB20p - montaż walczaka i turbiny (16 VII 2012 rok)