ENERGA Kogeneracja kupiła udziały ZEC Sp. z o.o. w Żychlinie

piątek, 30.11.2012 06:41

27 listopada 2012 roku Zarząd ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. podpisał umowę kupna 100% udziałów Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Żychlinie.

Podpisanie umowy nastąpiło w efekcie zakończenia otwartego przetargu na sprzedaż ZEC Sp. z o.o przez Burmistrza Gminy Żychlin.

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zajmuje się dystrybucją ciepła na terenie miasta Żychlin. Dostawcą ciepła do sieci zakładu jest ciepłownia, należąca już do ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. W skład majątku ZEC Sp. z o.o. wchodzą sieci, węzły, przyłącza i kanały cieplne. Łączna długość sieci wynosi 8 677 m, a możliwości przesyłowe - 23,4 MW. Spółka zasila w energię cieplną oraz ciepłą wodę użytkową głównie segment obiektów mieszkalnych wielorodzinnych, ale również obiekty szkolne, samorządowe i obiekty mieszkalne jednorodzinne.

Zakup ZEC Sp. z o.o. jest zgodny ze strategią EKO i stanowi realizację celu określonego jako Inwestycje kapitałowe i majątkowe w celu ekspansji geograficznej.