ENERGA większościowym udziałowcem spółki Ciepło Kaliskie

wtorek, 09.04.2013 13:30

ENERGA została większościowym udziałowcem spółki Ciepło Kaliskie. Dzisiaj  Prezydent Miasta Kalisza oraz zarząd  spółki ENERGA Kogeneracja podpisali umowę kupna sprzedaży kaliskiej spółki ciepłowniczej.

To efekt przetargu na sprzedaż 90 procent udziałów w spółce, które władze Kalisza ogłosiły w lipcu ubiegłego roku. Właścicielem pozostałych 10 proc. udziałów pozostało miasto. 

Ciepło Kaliskie to spółka, która zarządza  systemem ciepłowniczym w ponad stutysięcznym mieście. Posiada źródło wytwarzania ciepła, sieci i węzły cieplne służące rozprowadzaniu energii cieplnej oraz lokalne kotłownie gazowe. Oferta spółki ENERGA Kogeneracja okazała się dla miasta korzystniejsza niż dwie pozostałe.

- Spośród podmiotów biorących udział w negocjacjach ENERGA Kogeneracja zaproponowała najkorzystniejsze dla Miasta Kalisza warunki sprzedaży udziałów zarówno pod względem ceny za udziały, jak i oferowanego pakietu inwestycyjnego. ENERGA to duża firma z doświadczeniem w branży energetycznej i ciepłowniczej. To poważny inwestor gwarantujący miastu i jego mieszkańcom modernizację i rozwój systemu ciepłowniczego, a tym samym wysoką jakość oferowanych usług – podkreśla Janusz Pęcherz, Prezydent Miasta Kalisza.

Nabycie udziałów spółki Ciepło Kaliskie umożliwi rozpoczęcie przygotowań do kolejnego etapu, w którym przewiduje się możliwość budowy w należącej także do Grupy ENERGA Elektrociepłowni Kalisz nowych kogeneracyjnych  jednostek wytwórczych. Plany inwestycyjne obejmują również modernizację  spółki Ciepło Kaliskie w ramach projektu „Przebudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu oszczędności energii i ochrony powietrza miasta Kalisza”.

Planowane inwestycje wpisują się w strategię rozwoju segmentu kogeneracyjnego (CHP) Grupy ENERGA, którego liderem jest spółka ENERGA Kogeneracja.

 - Zakup udziałów pozwoli na zrównoważony rozwój systemu ciepłowniczego w Kaliszu w długoterminowej perspektywie. Rozważana przez nas budowa nowego źródła jest jednym z elementów tego planu, który ostatecznie ma przyczynić się do optymalnej produkcji energii elektrycznej i ciepła dla mieszkańców Kalisza. Zrównoważony rozwój systemu ciepłowniczego uwzględnia również wykorzystanie lokalnych zasobów, zarówno Elektrociepłowni Kalisz jak i PEC Kalisz – mówi Marek Dec, prezes spółki ENERGA Kogeneracja.

Segment CHP w Grupie ENERGA skupia pięć spółek, które zajmują się wytwarzaniem w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła  na lokalnych rynkach  w Elblągu i Kaliszu oraz przesyłem, dystrybucją i obrotem energią cieplną na terenie Ostrołęki, Kalisza i Żychlina.  Jako segment dysponuje łączną mocą ponad 530 MWt i 57 MWe. Całkowita długość sieci  to ponad 182 km.Podpisanie umowy