Plan połączenia ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. z ZEC Żychlin Sp. z o.o.

czwartek, 05.11.2015 15:17

Treść ogłoszenia poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości planu połączenia spółki ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

Zarząd Spółki ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (KRS 0000207049) ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości zgodnie z treścią art. 500 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych, Plan Połączenia spółki ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. ("Spółka Przejmująca") oraz spółki ZEC Żychlin Sp. z o.o.

 

Szczegóły połączenia do pobrania w formacie pdf.

Plan Połączenia