Aktualności

KOMUNIKAT - Sytuacja kryzysowa w Elektrociepłowni w Elblągu w związku z panującymi dużymi mrozami poniedziałek, 18.01.2021 09:41 Szanowni Państwo, Spółka informuje, że na skutek długotrwale utrzymującej się temperatury poniżej -15°C część źródeł wytwórczych Energi Kogeneracji Sp. z o.o. (EKO) nie pracuje prawidłowo. Trwają prace serwisowe mające na celu ustabilizowanie pracy urządzeń i dostarczenie pełnego wolumenu ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej. Spółka wystąpiła również o dodatkowe wsparcie serwisowe do dostawcy mobilnych instalacji ciepłowniczych. Szacuje się, że awarie zostaną usunięte do godzin wieczornych dnia 18.01.2021.   czytaj więcej ›
Komunikat 21-10-2020 środa, 21.10.2020 15:03 Przerwa w dostawie ciepła czytaj więcej ›
Plan podziału przez wydzielenie Energa Kogeneracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poniedziałek, 21.09.2020 10:33 Udostępniamy do publicznej wiadomości Plan podziału przez wydzielenie Energa Kogeneracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czytaj więcej ›
Komunikat 11-09-2020 piątek, 11.09.2020 11:45 Montaż instalacji zasilania z nowych kotłów czytaj więcej ›
Awaria - komunikat sobota, 05.09.2020 12:38 Służby Energa Kogeneracja i EPEC przywracają ciepło po tym, gdy w wyniku  prac konserwacyjnych Energa Kogeneracja, wynikła potrzeba dokonania zrzutu wody z kolektora, co zaskutkowało częściowym opróżnieniem miejskiej sieci ciepłowniczej. czytaj więcej ›
Nowa umowa na dostawy ciepła dla Elbląga poniedziałek, 08.06.2020 08:58 Porozumienie między Elbąskiem Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej a Energa Kogeneracja w sprawie sprzedaży ciepła wytwarzanego przez EKO czytaj więcej ›
Modernizacja bloku biomasowego poniedziałek, 08.06.2020 07:30 48-godziny postój bloku biomasowego na czas jego optymalizacji czytaj więcej ›
Plan podziału Energa Kogeneracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu piątek, 13.03.2020 16:04 Udostępniamy do publicznej wiadomości Plan podziału przez wydzielenie Energa Kogeneracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czytaj więcej ›
Budowa na terenie elektrociepłowni w Kaliszu kogeneracyjnego bloku spalającego biomasę o mocy ok. 11 MWe i 22 MWt poniedziałek, 27.05.2019 08:06 czytaj więcej ›
Energa uruchomiła kocioł bloku biomasowego po optymalizacji poniedziałek, 21.01.2019 09:44 Elektrociepłownia Elbląg, należąca do spółki Energa Kogeneracja, przystąpiła do pełnej eksploatacji kotła bloku biomasowego BB20p. Przeprowadzone testy potwierdziły, że blok w pełni odpowiada oczekiwanym parametrom technicznym. czytaj więcej ›