Twoja oferta dostaw biomasy

Oferta dostaw biomasy
* Rocznie (t)
* Miesięcznie (t)
* Wartość opałowa (kJ/kg)
* Wilgotność (%)
Cena za tonę (zł/t)
Cena za GJ (zł/GJ)
* Franco
* Transport* Imię i nazwisko osoby do kontaktu


Firma


* Miejscowość
* Kod


* Adres, ulica i nr budynku


* E-mail


Telefon


Uwagi
W celu prawidłowego przesłania oferty, należy wypełnić wymagane pola w formularzu. Pola te oznaczone są symbolem (*).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby ofert dostawy biomasy dla ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."