Poziom "0"

piątek, 13.01.2012 00:00

Fundamenty pod przyszłe budynki magazynów biomasowych, maszynownię, kotłownię, komin i stanowisko transformatora oraz zdjęcie budynku gospodarki olejowej.