Numer postępowania: Ogłoszenie nr 2

Ogłoszenie o wyprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

Data dodania: wtorek, 08.11.2016 15:08

Opis:

Informujemy, że ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. dysponuje zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego.

Szczegółowy wykaz składników podlegających wyprzedaży oraz druk ofertowy znajdują się w ogłoszeniu - dokument pdf.

Dane kontaktowe:

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących sprzedaży udziela:

Radosław Prokurat - tel. 55 612 21 86, m. 783 950 169