Numer postępowania: PU/5/2019/JP

Zakup i dostawa mocznika 40%

Data dodania: poniedziałek, 15.04.2019 07:16

Opis:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na okres 9 miesięcy na zakup i dostawę przeparatu mocznik 40%.

UWAGA! W dniu 18 kwietnia 2019 roku do Zamawiającego wpłynęły pytania i wnioski oferenta. W związku z udzieleniem odpowiedzi zmianie uległy niżej wymienione dokumenty:

- Formularz oferty,

- Opis przedmiotu zamówienia,+- Projekt umowy.

Dane kontaktowe:

Wszelkie pytania, wnioski, oświadczenia, zawiadomienia uprzejmie prosimy kierowć na adres e-mail: joanna.palenska@wp.pl.

sekretarz Komisji Przetargowej - Joanna Paleńska t. 55 612 21 45.