Numer postępowania: PU/07/2019/AS

Serwis urządzeń wielofunkcyjnych SHARP dla ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

Data dodania: poniedziałek, 06.05.2019 12:48

Opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na serwis urządzeń wielofunkcyjnych SHARP w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 maja 2019r. o godz. 12:00

Dane kontaktowe:

w sprawach proceduralnych: Aldona Solecka, tel. (55) 612-21-49, e-mail: aldona.solecka@energa.pl

w sprawach merytorycznych: Tomasz Stanicki, tel. 783 950 189, e-mail: tomasz.stanicki@energa.pl