Numer postępowania: PU/20/2019/BB

Sporządzenie ekspertyzy budowlanej oraz wykonanie inwentaryzacji trzech budynków zlokalizowanych na terenie zakładu produkcyjnego Zamawiającego w Elblągu

Data dodania: środa, 03.07.2019 13:11

Opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sporządzenie ekspertyzy budowlanej oraz wykonanie inwentaryzacji trzech budynków zlokalizowanych na terenie zakładu produkcyjnego Zamawiającego w Elblągu.

Termin składania ofert upływa w dniu 24 lipca 2019 r. o godz. 14:00

Uwaga: obowiązkowa wizja lokalna. Kontakt w sprawie dokonania wizji lokalnej - p. Marcin Makarewicz tel.: (55) 612-20-56;

W załączniku nr 12 dadana została Informacja Zamawiającego z dnia 16.07.2019 r.

Dane kontaktowe:

w sprawach proceduralnych:

p. Beata Barcikowska tel.: (55) 612-21-47; e-mail: beata.barcikowska@energa.pl

w sprawach merytorycznych / wizji lokalnej:

p. Marcin Makarewicz tel.: (55) 612-20-56; e-mail: marcin.makarewicz@energa.pl