Numer postępowania: PU/13/2019/AS

Rekonstrukcja turbozespołu TG 3 w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., Wydział Elektrociepłownia Kalisz

Data dodania: środa, 24.07.2019 15:47

Opis:

OBOWIĄZEK WIZJI lOKALNEJ

Termin składania OFERT upływa dnia 09 SIERPNIA 2019r., godz. 12.00

Dane kontaktowe:

W sprawie wizji lokalnej: Przemysław Strzelecki, tel. 882 082 913, e-mail: przemyslaw.strzelecki@energa.pl; Wojciech Streflik, tel. 62 500 2835, e-mail: wojciech.streflik@energa.pl

w sprawach proceduralnych: Aldona Solecka, tel. 55 612 2149, e-mail: aldona.solecka@energa.pl