Numer postępowania: PU/23/2019/JP

Rekonstrukcja pokrycia dachowego komory wodnej starej w Elektrociepłowni Elbląg

Data dodania: poniedziałek, 29.07.2019 15:41

Opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rekonstrukcja pokrycia dachowego, polegająca na wykonaniu nowego pokrycia dachu budynku komory wodnej starej na podstawie dokumentacji projektowej pn. "Projekt rekonstrukcji pokrycia dachowego z papy wraz z robotami towarzyszącymi, dachu budynku komory wodnej starej" opracownej przez firmę EUROPROJEKT w 2019 roku.

TERMIN SKŁADANIA OFERT - 13.08.2019 r. godz. 12:00.

UWAGA! - obowiązkowa wizja lokalna.

Dane kontaktowe:

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w kwestiach proceduralnych jest p. Joanna Paleńska. Wszelkie wnioski, pytania, oświadczenia, zawiadomienia uprzejmie proszę przekazywać pisemnie na adres e-mail: joanna.palenska@energa.pl, t. 55 612 21 45.

W celu ustalenia terminu wizji lokalnej uprzejmie prosimy o kontakt z p. Wiesławem Baranowskim, wieslaw.baranowski@energa.pl, t. 55 612 20 64, m. 783 950 138.