Numer postępowania: PU/31/2019/BB

Dostawa gazowanej wody mineralnej posiadającej atest PZH

Data dodania: poniedziałek, 09.09.2019 08:41

Opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazowanej wody mineralnej w szklanych opakowaniach o pojemności 0,33 l, posiadającej atest PZH.

Termin składania ofert upływa w dniu 23.09.2019 r. o godz. 14:00

W zakładce nr 4. Pytania i Odpowiedzi znajdują się informacje Zamawiającego z dnia: 10.09.2019; 18.09.2019 r.

Dane kontaktowe:

Kontakt we wszystkich sprawach procedura;lnych związanych z postępowaniem:

Beata Barcikowska, e-mail: beata.barcikowska@energa.pl tel.: 55 612-21-47