Numer postępowania: PU/06/2020/AS

Rekonstrukcja dachu pompowni wody chłodzącej - starej w Elektrociepłowni Elbląg

Data dodania: środa, 04.03.2020 14:21

Opis:

Przedmiot zamówienia ma być wykonany na podstawie dokumentacji projektowej pn."PROJEKT REKONSTRUKCJI POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI, DACHU BUDYNKU KOMORY WODNEJ STAREJ" opracowanej przez EUROPROJEKT w 2019r.

Termin składania ofert: do 25.03.2020 godz.12.00

Projekt zostanie przekazany Wykonawcom, którzy wezmą udział w wizji lokalnej.

Dane kontaktowe:

Kontakt w sprawach proceduralnych: Aldona Solecka: T.+48 556122149; e-mail: aldona.solecka@energa.pl lub Beata Barcikowska e-mail: beata.barcikowska@energa.pl

Kontakt w celu ustalenia terminu wizji lokalnej:

Wiesław Baranowski: M. 783 950 138, e-mail: wieslaw.baranowski@energa.pl

Grzegorz Guzowski: M. 783 950 134, e-mail: grzegorz.guzowski@energa.pl