Numer postępowania: PU/9/2020/BB

Wykonanie nowego układu ciągłego pomiaru emisji dla kotła biomasowego w Elektrociepłowni Elbląg

Data dodania: wtorek, 17.03.2020 11:11

Opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie nowego układu ciągłego pomiaru emisji dla kotła biomasowego BBS90 K1 - w skrócie AMSB - gazów i pyłów, zawartych w spalinach do powietrza z kotła biomasowego bloku BB20p, polegająca na jego wymianie na nowy i rozbudowie o dodatkowe pomiary spełniające wymagania właściwych obowiążujących przepisów, w tym dyrektywy IED i BAT.

Termin składania ofert - do 17 kwietnia 2020 roku do godz. 14:00.

UWAGA! - 26-03-2020 zamieszczono Informację Zamawiającego w zakresie terminu wykonania zadania.

UWAGA! - 31.03.2020 zamieszczono Informację Zamawiającego  zakresie składania ofert w formie elektronicznej.

Dane kontaktowe:

Wszelkie pytania, wnioski, pisma formalne prosimy kierować na adres: beata.barcikowska@energa.pl