Numer postępowania: PU/66/2020/EDZ

„Opracowanie koncepcji technicznej, oprac. projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę dla zad.

Data dodania: poniedziałek, 21.12.2020 14:15

Opis:

Przedmiotem postępowania jest - Opracowanie koncepcji technicznej, opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenie na budowę dla zadania "Budowa na terenie elektrociepłowni w Elblagu układu kogeneracyjnego trzech silników gazowych każdy o mocy 10 MWe i 10 MWt".

UWAGA!

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.01.2021 r. godz. 14:00. (Informacja Zamawiającego o zmianie terminu na składanie ofert.)

Zamawiający dopuszcza mozliwośc składanie ofert drogą elektroniczną, w terminie, wskazanym powyżej, tj. do 29.01.2021 r. , w godzinie 14:00-14:30 (Szczegóły w SIWZ).

 

Wizja lokalna obowiązkowa.

Dane kontaktowe:

Kontakt w sprawach wizji lokalnej, w sprawach merytorycznych - p. I.Mydło tel. 609 795 420, Ireneusz.Mydlo@energa.pl,

Kontakt w sprawach proceduralnych - p. E.Dzięgielewska tel. 783 950 216