Numer postępowania: PU/4/2021/EDZ

„Modernizacja serwerów SCADA i iHistorian dla BB20p oraz dla Centrum Nadzoru i Sterowania w Energa Kogeneracja Sp. z o.o.

Data dodania: wtorek, 23.03.2021 07:30

Opis:

Przedmiotem postepowania jest "Modernizacja serwerów SCADA dla BB20p oraz Centrum Nadzoru i Sterowania w Energa Kogeneracja Sp. z o.o."

termin składania ofert upływa w dniu 06.04.2021 r. (liczy się termin wpływu do Kancelarii Energa Kogeneracja).

 

Dane kontaktowe:
w sprawach technicznych osobą do kontaktu jest Pan B.Sudoł, email: Bartosz.Sudoł@energa.pl
w sprawach proceduralnych osobą do kontaktu jest Pani E.Dzięgielewska, e-mail: Emilia.Dziegielewska@energa.pl