Numer postępowania: PU/15/2021/EDZ

„Wykonanie rekonstrukcji instalacji demineralizacji w Energa Kogeneracja Sp. z o.o.”

Data dodania: środa, 28.04.2021 08:00

Opis:

Przedmiotem Zamówienia jest „Wykonanie rekonstrukcji instalacji demineralizacji w Energa Kogeneracja Sp. z o.o.”

Termin składania ofert upływa w dniu 12.05.2021 r. o godz. 1400 czasu polskiego (liczy się data wpływu do Kancelarii Energa Kogeneracja Sp. z o.o., ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg).

Osoby upoważniona do przeprowadzenia wizji lokalnej po stronie Energa Kogeneracja Sp. z o.o. 

Joanna Rucińska, tel. 783 950 064, e-mail: Joanna.Rucinska@energa.pl  

Mirosław Majewski, tel. 783 950 137, e-mail: Miroslaw.Majewski@energa.pl

Dane kontaktowe:
Osoby do kontaktu w sprawach technicznych:
Joanna Rucińska, tel. 783 950 064, e-mail:  Joanna.Rucinska@energa.pl
Mirosław Majewski, tel. 783 950 137, e-mail: Miroslaw.Majewski@energa.pl

Osoba do kontaktu w sprawach formalnych:
Emilia Dzięgielewska, tel. 783 950 216, e-mail: emilia.dziegielewska@energa.pl,