Numer postępowania: PU / 33 / 2021 / AS

Modernizacja układów AKPiA dwóch kotłów wodnych WR 25 zlokalizowanych w Kaliszu ul.Torowa 115 - obniżenie nominalnej mocy cieplnej w paliwie kotłów do 24,9 MW każdy

Data dodania: poniedziałek, 21.06.2021 14:00

Opis:

Przedmiotem zadania jest modernizacja układów AKPiA dwóch kotłów wodnych WR 25 zlokalizowanych w Kaliszu ul.Torowa 115 - obniżenie nominalnej mocy cieplnej w paliwie kotłów do 24,9 MW każdy.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa dnia 12 lipca 2021r. o godz.12.00

Dane kontaktowe:
w sprawach proceduralnych:
Aldona Solecka;  tel.:783 950 215; e-mail:aldona.solecka@energa.pl

w sprawach merytorycznych oraz ustaleń w sprawie wizji lokalnej:
Sławomir Strachowski; tel.: 600 045 577, e-mail: slawomir.strachowski@energa.pl