Numer postępowania: PU/55/2021/BB

Dostawa posiłków profilaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.

Data dodania: wtorek, 12.10.2021 00:00

Opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa posiłków profilaktycznych do Energa Kogeneracja Sp. z o.o. w okresie 2021-2023 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 19.10.2021 r. o godz. 12:00

Dane kontaktowe:
Wszelkie pytania, wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz inne informacje proszę kierować na adres: beata.barcikowska@energa.pl (Beata Barcikowska, tel.: 783-950-027)