Numer postępowania: PU/56/2021/BB

DOSTAWA BIOMASY

Data dodania: wtorek, 14.12.2021 00:00

Opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa biomasy pochodzenia rolniczego, wytworzonego z odpadów i pozostałości z produkcji rolnej (ze słomy zbóż) forma handlowa pelety ze słomy w latach 2022 - 2024.

UWAGA: Nowy Termin składania ofert upływa w dniu 17.01.2022 r. o godz.: 12:00

The subject of the contract is the supply of biomass of agricultural orgin, produced from waste and residues from agricultural production (from cereal straw) commercial form: pellets and biomass of forest origin meeting the definitione of Energy wood, commercial form: wood pellets produced from wood raw material delivered in the period from February 2022 to december 2024.  

The deadline for submission of bids is 17 Januarry 2022 at 12:00 Polish time.

* w przypadku jakichkolwiek rozbieżności między dokumentami, dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty wersji Polskiej.

Dane kontaktowe:
w sprawach merytorycznych:
Radosław Prokurat, tel: 783-950-169, e-mail: radoslaw.prokurat@energa.pl
w sprawach proceduralnych:
Beata Barcikowska tel.: 783-950-027; e-mail: beata.barcikowska@energa.pl