Numer postępowania: ZC/27/EKO/MR/AS/2022

Budowa na terenie Elektrociepłowni w Elblągu układu kogeneracyjnego trzech silników gazowych - ETAP A

Data dodania: poniedziałek, 09.05.2022 21:00

Opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa na terenie Elektrociepłowni w Elblągu układu kogeneracyjnego trzech silników gazowych każdy o mocy ok. 10 MWe i 10 MWt - ETAP A " Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na wyburzenia, rozbiórki oraz przekładki i demontaże całej istniejącej infrastruktury EKO, która wymagana jest do wyburzenia, rozebrania, przełożenia, demontażu w celu uwolnienia miejsca pod przyszłą zabudowę układu kogeneracyjnego oraz wyburzenie obiektu zbiornika popiołu kotła K8 i budynku dmuchaw aeracyjnych znajdującym się przy tym zbiorniku".

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa dnia 26.05.2022r. o godz.12.00

W I Z J A    L O K A L N A    O B O W I Ą Z K O W A

 

Dane kontaktowe:
w sprawach proceduralnych: Aldona Solecka, tel. 783 950 215, e-mail: aldona.solecka@energa.pl

w sprawach merytorycznych oraz ustalenia wizji lokalnej: Ireneusz Mydło, tel. 609 795 420, e-mail: ireneusz.mydlo@energa.pl