Grupa kapitałowa

Grupa Energa

Grupa Energa jest jedną z czterech największych krajowych grup energetycznych. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną i cieplną. Grupa Energa jest jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce.

Więcej informacji o Grupie Energa.

 

ENERGA Kogeneracja w Grupie Energa

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. jest w Grupie Energa liderem podsegmentu Kogeneracji (CHP). Aktualnie w skład podsegmentu wchodzą trzy spółki:

1.    ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu
2.    ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu
3.    ENERGA Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. w Ostrołęce


Spółki wchodzące w skład podsegmentu zajmują się wytwarzaniem w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła  na lokalnych rynkach  w Elblągu i Kaliszu oraz przesyłem, dystrybucją i obrotem energią cieplną na terenie Ostrołęki, Kalisza i Żychlina.  Jako podsegment dysponujemy łączną mocą  ponad 530 MWt i 57 MWe. Całkowita długość sieci  to ponad 182 km.

Podsegment CHP oparty jest przede wszystkim na aktywach wytwórczych, które są sukcesywnie powiększane o kolejne nowe źródła kogeneracyjne. Inwestycje w nowe źródła rozpoczęła budowa bloku biomasowego w elbląskiej elektrociepłowni, w planach jest także budowa dalszych jednostek wytwórczych w Elblągu i innych lokalizacjach.

Ciągła konsolidacja wszystkich posiadanych aktywów produkcyjnych i ciepłowniczych w ramach podsegmentu oraz realizowane plany akwizycyjne mają na celu powiększenie dotychczasowego obszaru działania oraz zwiększenie mocy wytwórczych, przy jednoczesnej standaryzacji podstawowych procesów biznesowych w każdej z lokalizacji.


Oferta dostaw biomasy