Laboratorium

Laboratorium posiada wdrożony system zarządzania zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.
Od 9 grudnia 2008 roku laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 981 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Laboratorium wykonuje:
- niezbędne badania, do których Energa Kogeneracja Sp. z o.o. jest zobowiązana przepisami;
- badania w ramach kontroli chemicznej w elektrociepłowni;
- usługi laboratoryjne dla podmiotów zewnętrznych.

Podmiotom zewnętrznym oferujemy wykonywanie badań z zakresu akredytacji jak i badań spoza tego zakresu. 

Cennik w formacie *.pdf z pełnym tekstem:
-   Cennik usług zewnętrznych Laboratorium EKO

Badaniu poddawane są próbki pobrane i dostarczone przez klienta. Próbki do badań przyjmowane są wraz ze zleceniem (druk standardowy lub inna forma pisemna). Zlecenie może być jednostkowe lub okresowe. Możliwe jest również zawarcie umowy długoterminowej.


Ceny i zakresy badań mogą podlegać negocjacji.

We wszystkich sprawach dotyczących badań informacji udziela kierownik Laboratorium -
pod nr tel. 55 612 20 25 lub 783 950 089.

Zapraszamy do współpracy.