Taryfa

Od 1 lutego 2017 roku w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. obowiązuje nowa "Taryfa dla ciepła".

Dziennik Urządowy Województwa Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2017 roku, poz. 6 w formacie *.pdf z pełnym tekstem Decyzji Nr OGD.4210.36.13.2016.1331.XVI.MBR1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:
- TARYFA


Rodzaje oraz wysokość bazowych cen:

Grupa
taryfowa
Rodzaj nośnika ciepła
Cena za
zamówioną
moc cieplną
[zł/MW/m-c]
Cena
ciepła
[w zł/GJ]
Cena
nośnika
ciepła
[w zł/m3]
Stawka
opłaty stałej
za usługi
przesyłowe
[zł/MW/m-c]
Stawka
opłaty
zmiennej
za usługi
przesyłowe
[zł/GJ]
Grupa Aa woda gorąca
8 426,46
44,11 -
- -
Grupa Ba woda gorąca
8 562,34
75,08 - - -
Grupa Ca
woda gorąca
5 740,55
28,43 16,83 1 547,20
11,59
Grupa Cc woda gorąca
5 740,55
28,43 16,83 1 374,41
12,33
Grupa Cz woda gorąca
5 740,55
28,43 16,83 -
-
Grupa Z1A
woda gorąca
5 740,55
28,43 16,83 2 882,79 13,81
Grupa Z1B woda gorąca 5 740,55 28,43 16,83 4 679,48 21,36
Grupa Z1D woda gorąca 5 740,55 28,43 16,83 4 311,55 19,71
Grupa Z2E woda gorąca 5 740,55 28,43 16.83 2 644,86 19,91
Grupa Z2F woda gorąca 5 740,55 28,43 16,83 3 951,02 29,89
Grupa Z2C woda gorąca 5 740,55 28,43 16,83 4 022,85 18,03
Grupa Da
woda gorąca
6 774,06
33,19 19,26 - -
Grupa Db para wodna
7 913,11
36,96 19,26 -
-
Grupa E gorąca woda 8 204,64 31,21 20,73 - -* podane ceny nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT będzie naliczany zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

 

Stawki opłat za przyłączenie do sieci:

Średnica przyłącza Dn 65
Stawka opłaty za przyłączenie do sieci 1mb przyłącza [zł/mb] 133,93

 

* podane stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT bedzie naliczany zgodnie   z obowiązującymi przepisami.