Taryfa

Od 1 listopada 2020 roku w Energa Kogeneracja Sp. z o.o. obowiązuje nowa "Taryfa dla ciepła".

Taryfa dla ciepła została zatwierdzona decyzją Prezesa URE: OGD.4210.13.2020.1331.XVIII.WA z dnia 16 października 2020 r., a następnie zmieniona:

a) w części IV punkt 5 decyzją Prezesa URE: OGD.4210.47.2020.1331.XVIII.WA z dnia 2 czerwca 2021 r.

b) w części IV punkt 6 decyzją Prezesa URE: OGD.4210.21.2021.1331.XVIII.WA z dnia 16 lipca 2021 r.

c) w części IV punkt 2, 3 i 4 decyzją Prezesa URE OGD.4210.30.2021.1331.XVIII.WA z dnia 14 października 2021 r.