Elektrociepłownia Elbląg

Elektrociepłownia w Elblągu została uruchomiona w 1928 roku. Spala węgiel energetyczny do produkcji energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji.


Urządzenia podstawowe

Kotły:

•   trzy kotły parowe: OP-130 nr 5 i 6 o wydajności 150 t/h pary oraz kocioł OP-130 nr 7 o wydajności 130 t/h pary

Turbozespoły:

•   T2 PTP-12 (przeciwprężny) o mocy 12 MWe oraz 55 MWt 
•  T5 CKD- 25 (upustowo-kondensacyjny) o mocy elektrycznej 25MWe, w sezonie grzewczym pracuje w układzie z pogorszoną próżnią z maksymalną mocą elektryczną  20MWe i cieplną 80 MWt
•  T6 AT-12 (upustowo-kondensacyjny) o mocy elektrycznej 12MWe, w sezonie grzewczym pracuje jako turbina przeciwprężna z maksymalną mocą elektryczną 10MWe i cieplną 45MWt

Blok biomasowy BB20p:

•   turbina parowa (upustowo-kondensacyjna) o mocy 25 MWe oraz 30 MWt
•   kocioł parowy, rusztowy o wydajności 90 t/h pary  


Moce dyspozycyjne

•    elektryczna zainstalowana:   74 MW
•    cieplna zainstalowana:       260 MWtOdbiorcami ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz pary użytkowej są:

•    Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
•    Grupa Żywiec – Browar w Elblągu


Dane teleadresowe:
Wydział Elektrociepłownia Elbląg
Jarosław Wachowicz – Kierownik
Tel. 55 612 21 10, e-mail: jaroslaw.wachowicz@energa.pl