Kontakt

ENERGA Kogeneracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Elektryczna 20A
82-300 Elbląg

KRS 0000207049
NIP 578 20 58 156
REGON 170356044
Centrala
55 612 20 00
FAX 55 612 20 05
Sekretariat Zarządu 55 612 20 02
Dyrektor ds. Produkcji 55 612 21 05
Biuro ds. Logistyki 55 612 21 80
Kadry 55 612 20 14sekretariat.kogeneracja@energa.pl
www.energa-kogeneracja.pl