Elektrociepłownia Kalisz

Elektrociepłownia w Kaliszu została uruchomiona w 1932  roku. Spala węgiel energetyczny do produkcji energii elektrycznej i ciepła.


Urządzenia podstawowe

Kotły:

•    1 kocioł parowy: OSR o wydajności 32  t/h pary
•    2 kotły wodne: WR o mocy cieplnej osiągalnej 29 MW

Turbozespoły:

•      1 kondensacyjny (ciepłowniczy) o mocy elektrycznej 5  MWe oraz mocy cieplnej 20 MWt
•      1 (upustowo-ciepłownicza) o mocy elektrycznej 3 MWe oraz mocy cieplnej 15 MWt


Moce zainstalowane

•    elektryczna zainstalowana:    8 MW
•    cieplna zainstalowana:        83 MWtOdbiorcami ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz wody technologicznej są:

•    ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.
•    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk”
•    ZPUE EOP Sp. z o.o.
Dane teleadresowe:
Wydział Elektrociepłownia Kalisz
Ul. Torowa 115
62-800 Kalisz