RODO

Zarząd Spółki wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Energa Kogeneracja Sp. z o.o. Pana Wiesława Sobolewskiego.

Do głównych zadań IOD należy:

  • informowanie pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o ich obowiązkach i doradzanie im w tych sprawach,
  • przeprowadzanie szkoleń i audytów pracowników oraz monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych,
  • współpraca z Prezesem UODO,
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla UODO.

Kontakt do IOD w Energa Kogeneracja Sp. z o.o.:  iod.energa-kogeneracja@energa.pl 

 

Klauzula informacyjna: 

1) dla osób kontaktujących się z Energa Kogeneracja Sp. z o.o.

2) dla przedstawicieli oferenta w ramach postępowań przetargowych 

3) dla przedstawicieli kontrahentów 

4) dla przedstawicieli kontrahenta osoby prowadzącej działalność gospodarczą