Certyfikat ISO 50001

Energa Kogeneracja Sp. z o.o. otrzymała Certyfikat ISO 50001 potwierdzający, że System Zarządzania w Spółce w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ostał oceniony i uznany jako zgodny z wymaganiami norm. Certyfikat przyznany zostal przez Bureau Veritas Certyfication w dniu 28 marca 2019 r.

Plik w formie *.pdf z pełnym tekstem:

Certyfikat ISO 50001 Energa Kogeneracja Sp. z o.o.