Władze

Właścicielami udziałów ENERGA Kogeneracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością są ENERGA S.A. i ENERGA Wytwarzanie S.A.


Władzami Spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Zarząd

Skład Zarządu ENERGA Kogeneracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (IX kadencji):

  • Michał Wawryn - Prezes Zarządu
  • Marek Cecerko - Wiceprezes Zarządu
  • Krzysztof Żochowski - Wiceprezes Zarządu